Kart utilgjengelig

25. oktober 2021
19:00 - 21:00

Norsk bokmål

Raarvihken seabradahkegåetesne /Røyrvik samfunnshus


Åarjel saemien teatere

Måantan 25.10.2021, ts.19.00 “Dajvvo”- Åarjel saemien teatere. Raarvihken seabradahkegåetesne

 

 

Sørsamisk teater

 

  • Dajvvo

 Tid: Mandag den 25.10.2021, kl.19.00.

Sted: Røyrvik samfunnshus.