Kart utilgjengelig


25. oktober 2021 - 31. oktober 2021
Heldagsarrangement


Digitaale bæjhkoehtimmie laavlomegærjeste «Lyjhkebe laavlodh» mijjen gåetiesæjrosne  www.gielemnastedh.no

Digital lansering av sangboka «Lyjhkebe laavlodh» på vår hjemmeside www.gielemnastedh.no

 

Digitaale videovegærjah mijjen gåetiesæjrosne jïh mijjen YouTube-kontosne Gïelem nastedh

Digitale videobøker på vår hjemmeside og vår YouTube-konto Gïelem nastedh