Kart utilgjengelig

28. oktober 2021
18:00 - 21:00

Norsk bokmål

Duodjeinstituhtta, Saemien sijte


Duedtieiehkede/Sløydkveld.
Vaeltieh dov vætnoej meatan jih båetieh vytnesjidh/Ta med deg ditt arbeide å kom og sløyd!

Sijjie/Sted: Duodjeinstituhtta, Saemien sijte