Kart utilgjengelig


24. oktober 2021
16:00 - 19:00


Tromsø Rådhus


Giellavahku rahpandoalut

Golggotmánu 24. beaivvi, sotnabeaivvi, ávvudit giellavahkku 2021 rahpama Romssa ráđđeviesus dii 16:00.

Mii guossohit nuvttá biepmu, popcorna, sohkardiehppi ja muđui leat olu gelddolaš prográmmas. Lávdái lávkejit ee. ođđa sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze, Gunnar Wilhelmsen ja olu eará guossit. 

Coggal gávtti dahje sámi inspirerejuvvon biktasa ja ávvut giellamet minguin! Obbalaš prográmma almmuhuvvo hedi.

Doalut maiddái rávdnjejuvvojit Facebookas.

//

Åpningsseremoni – samisk språkuke

Søndag 24. oktober feirer vi åpningen av giellavahkku 2021 med en sermoni på Tromsø Rådhus klokka 16.00!

Vi serverer gratis mat, popcorn, sukkerspinn og har mye spennende på programmet for markeringen. På scenen kan blant annet se den nye sametingspresidenten- Silje Karine Muotka, Slincraze, Gunnar willheimsen og mange flere!

Ta på deg kofta eller et samisk inspirerte plagg og feir det samiske språket med oss.
Detaljert program kommer fortløpende.

Arrangementet livestreames også på Facebook.