Kart utilgjengelig

27. oktober 2021
19:00 - 20:00

Norsk bokmål


Searvva Tjállegoahte girjerieggái! Giellavahkkus mii ságastallat Saia Marilena Stuenga girjjis “Hamburgerprinseassa”.

Var med på Tjállegoahtes bokcirkel! Under språkveckan samtalar vi om Saia Marilena Stuengs “Hamburgerprinseassa”. Boken finns också översatt till norska.

Kulturjournalistta Anna Sunna jođiha ságastallama. 

Dieđiheapmi/anmälan info@tjallegoahte.se

Hamburgerprinseassa
Hamburgerprinseassa lea nuoraidromána Márena birra. Máren lea 17-jahkásaš joatkkaskuvlla oahppi gii orru etniinis gielddadálus, gos measta juohke vahkkoloahpa dollojuvvo feasta. Máren geahččala birgehallat skuvllas nu bures go nagoda, ja niegada skuvlla casanova Juan birra. Márenis eai leat eará skihpárat go okta; Máhtte.Olbmo eallin lea kompleaksa ja máŋggabealat, ja Máren vásihage eallimis sihke vuostegieđa ja deaivida maiddái ráhkesvuođa litna njávkkastemiin.

Hamburgerprinsessa är en ungdomsroman om Máren. Máren är en 17-årig gymnasieelev som bor med sin mamma i en kommunägd lägenhet där det är fest nästan varje helg. Máren försöker göra sitt bästa på skolan och drömmer om skolans casanova Juan. Máren har bara en vän: Máhtte. Livet är komplext och mångsidigt, och Máren möter både motgångar och kärlekens lena beröring.

Boken finns på nordsamiska och norska och är en samisk high school-roman med mycket mörk humor.