Kart utilgjengelig

28. oktober 2021
18:00 - 19:00

Norsk bokmål


Leago dus miella jorgalit jiellatgirjjiid sámegillii muhto it dieđe guđe geažis galggat álgit?
Morten Olsen Haugen lea Trööndelagen fylhkengærjagåetie seniorráđđeaddi ja sii leat almmuhan sullii 100 jorgaluvvon girjji ovttas earret eará Snåasa Gielem Nastedh-guovddážiin. Tjállegoahte lea bovden su doallat Zoom-logaldallama gos son muitala jorgalanproseassas, got sii leat bargan rivttiid oastimiin ja jorgalemiin. Searvva don nai!
—————————————-
Har du drömt om att översätta din favoritbok till samiska men vet inte var du ska börja?
Morten Olsen Haugen är seniorrådgiver på Trööndelagen fylhkengærjagåetie som tillsammans med bland annat Gielem Nastedh i Snåsa har gett ut en massa översatta barnböcker på sydsamiska och andra samiska språk. Tjállegoahte har bjudit in honom till en zoom-föreläsning för att berätta mer om hur deras översättningsprocess har sett ut, allt från att köpa rättigheterna till det praktiska översättningsarbetet. Passa på att vara med och ställ dina frågor!

Bures boahtin Buorisboahtem Burist båhtem Buerestbåhtieme Buerie båeteme