Kart utilgjengelig

26. oktober 2021
12:45 - 13:45

Norsk bokmål

Kåfjord idrettshall


June Sommer Strask: Luottat sániin – Spor i ord

Spor i ord er en forestilling med urgamle samiske skapelsessagn og joik, fra boken Spor i ord – Luottat sániin. En stor del av sagnene handler om hvordan dyr ble skapt, men også om hvordan man med magi kan flytte øyer, forstyrre jaktlykken – og om å berge seg ute i livet. I den samiske joiketradisjonen finnes det tradisjonelle joiker om det meste, og når June har fortalt et sagn om et dyr joiker hun dyret. Dyrejoikene er ofte morsomme og med en kort tekst, dajahus, som forteller om dyrets særegenheter.

June Sommer Strask er forfatter, artist og joikepedagog født i Finnmark, med oppvekst i Harstad. Hun har skrevet flere bøker for barn, ungdom og voksne. Barnebøkene hennes er tospråklige, med nordsamisk og norsk tekst.   

Arr. Kåfjord bibliotek i samarbeid med Troms og Finnmark fylkesbibliotek

June Sommer Strask: Luottat sániin – Spor i ord

Luottat sániin lea dondološ sámi sivdnideameálbmotmuitalus ja juoigan čájálmas, lea váldon girjjis Spor i ord – Luottat sániin girjjis. Stuorra oassi muitalusas lea mo eallit sivdniduvvojedje, muhto maiddái mo noaidegoansttain sáhttá sirdit suolu, ráfehuhttit bivdolihku – ja gádjut heakka. Sámi juoiganárbbis leat árbevirolaš luođit vaikko man birra, ja go June muitala muitalusa muhtin ealli birra de son juoigá ealli. Ealliluođit leat dávjá suohttasat ja main leat oanehis dajahusat, mat muitalit ealli erenomášvuođaid.

Strask lea girječálli, artista ja juoiganpedagoga lea riegádan Finnmárkkus, bajásšaddan Hársttáin. Son lea čállán máŋga girjjiid mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide. Su mánáidgirjjit leat guovtte gillii, davvisáme- ja dárogilli