Kart utilgjengelig

28. oktober 2021
11:00 - 12:00

Norsk bokmål

Guovdageainnu álbmotgirjerájus- Kautokeino folkebibliotek


Boka Guovssu guovssahasat (“Guvssu sitt nordlys”) formidler en tradisjonell samisk fortelling om hvordan det farlige, fargeløse nordlyset fikk farger. Samene har alltid advart barna sine mot å utfordre naturkreftene ved å bruke fortellinger.

Vi møter en reindriftsfamilie som overnatter i telt på fjellet. Når de skal til å legge seg må foreldrene ut til reinflokken og Joret, Risten og lillebror Guovvsu må sove alene.  De blir formant til å ikke gå ut og leke mens nordlyset danser på himmelen. De må heller ikke slippe inn noen. De må i hvert fall ikke terge nordlyset, for da kan det komme og hente dem.

Karen Anne Buljo var, sammen med illustratør Inga Wiktoria Påve, nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2020 fra det samiske språkområdet. Hun leser, joiker og viser bilder fra boka. Hun vil også fortelle litt om seg selv og sitt forfatterskap.

Buljo er fra Masi og bosatt i Alta. Hun har skrevet en rekke bøker for barn og ungdom på nordsamisk og norsk. Hun har også gitt ut albumet Ábifruvva med sjøsamiske joiker for barn. 

Arr.: Guovdageainnu álbmotgirjerájus- Kautokeino folkebibliotek i samarbeid med Troms og Finnmark fylkesbibliotek.

Girji Guovssu guovssahasat gaskkusta árbevirolaš sámi muitalusa mo dat váralaš, ivnnehis guovssahas oažžu ivnniid. Sápmelaččat leat álohii várrejedje mánáideaset hástalit luonddufámolašvuođa muitalusaid bokte.

Mii deaivvadat boazodoallobearašin geat ijastallet lávus duoddaris. Go nohkagohtet de ferteba váhnen guovttos ja Joret ealus lusa. Risten ja unnavieljaš Guovssu ferteba nohkkat guovttá. Sii rávvejit sudno mannamis olggos stoahkat dan botta go guovssahas lea dánsumin almmis. Soai eaba galgga luoitit geange sisa. Soai eaba goit galgga hárdit guovssahasa, dalle boahtá ja váldá sudno.

Karen Anne Buljo lea ovttas govvejeaddjin Inga Wiktoria Påve:in, nammaduvvon Davviriikkalaš ráđi 2020 mánáid- ja nuoraidčáppagirjjálašvuođabálkkašupmái. Son lohká, juoigá ja čájeha girjji govaid. Son boahtá maiddái muitalit iežas ja girječállima birra.

Buljo lea eret Mázes ja orru Álttás. Son lea čállán olu girjjiid mánáide ja nuoraide davvisámegilli ja dárogillii. Son lea maiddái almmuhan álbuma Ábifruvva mas leat mearrasámiid luođit mánáide.