Kart utilgjengelig

30. oktober 2021
14:00 - 15:00

Norsk bokmål


Vi vil ha litt forsinket åpning og markering av at Davvebiegga Álbmot har fått pusset opp lokalet i Storgata 24. Davvebiegga Álbmot/Nordavindsfolket ble etablert rett før Covid-19 brøt ut og vi har hatt en tøff oppstart hvor vi i styret har stilt dugnad for å få forvandlet et lagerrom til et sted å ha arrangementer. Lokalet har tilnå blitt kalla “Lokalet vårt” eller “Storgata 24”, nå er tiden inne i kombinasjon med språkuka å få et orntlig navn som alle kjenner til lokalt. 

Navnet våres er tospråklig og langt derfor velger vi å korte det ned og kaller lokalet “Biegga-viessu” eller kortversjon bare “Biegga”. Dette er enkelt og synliggjør samisk språk. Alle og enhver vil da lære seg 2 ord på samisk “Vind og Hus”. Dette er også to ord hvor man språklig kan se mye av samisk, både bruk av diftong og den litt lumske U bokstav som man må lære uttales O. 

Bures boahtin/Velkommen innom