Kart utilgjengelig

26. oktober 2021
18:00 - 19:00

Norsk bokmål

Samegården


Giellavahkkus boahtá Tjállegoahte Girona sámesearvvi guossin muitalit doaimmas, gos gávdná eanet dieđuid sámi girjjálašvuođas ja addá maiddái girjecavgilemiid!

Under Samiska språkveckan besöker Tjállegoahte Kiruna sameförening för att berätta om sin verksamhet och ge tips på läsvärda böcker och var man kan få höra mer om samisk litteratur.

Det bjuds på fika!

Bures boahtin Buorisboahtem Burist båhtem Buerestbåhtieme Buerie båeteme!