Kart utilgjengelig


22. oktober 2021 - 24. oktober 2021
Heldagsarrangement


Sør-Varanger kulturskole - Mátta-Várjjat kulturskuvla


Kurset er et norsk-samiskspråklig duodjitilbud til ungdomsskoleelever som har samisk som fag og andre

 duodji-interessert ungdom.

Når / Goas:

På fredag / Bearjadága 22.10.2021 tii. 16.00-20.00

På lørdag /Lávvardága 23.10.2021 tii: 10.00-17.00

På søndag / Sotnabeaivvi 24.10.2021 tii: 11.00-17.00

Kurslærer / Kursaoahpaheaddji: Duojár Ove Stødle fra Indre-Billefjord.

 

Påmelding innen / Dieđiheapmi ovdal 15.10.2021 til

Berit Alette Mienna (E-mail: bami@svk.no)