Kart utilgjengelig


27. oktober 2021
19:00 - 20:00


Alta bibliotek


Alta ungdomsråd arrangerer panelsamtale om hverdagsrasisme på Alta bibliotek onsdag 27/10 kl.18.00 I panelet vil Grethe Julianne Skum, Andrea Pedersen og Laila Svaler fra ungdomsrådet fortelle om sine opplevelsr om hverdagsrasisme. Alta kommune, Sametinget og utekontakten i Alta er også invitert til å delta i panelet. Møteleder: Johann Magnusson   Panelsamtalen inngår i Alta kommunes Giellavahkku program