Kart utilgjengelig

27. oktober 2021
18:00 - 19:00

Norsk bokmål

Alta bibliotek


Alta ungdomsråd arrangerer panelsamtale om hverdagsrasisme på Alta bibliotek onsdag 27/10 kl.18.00

I panelet vil Grethe Julianne Skum, Andrea Pedersen og Laila Svaler fra ungdomsrådet fortelle om sine opplevelsr om hverdagsrasisme.

Alta kommune, Sametinget og utekontakten i Alta er også invitert til å delta i panelet.

Møteleder: Johann Magnusson

 

Panelsamtalen inngår i Alta kommunes Giellavahkku program