Kart utilgjengelig

26. oktober 2021
12:15 - 14:00

Norsk bokmål

Høgskolen i Innlandet


Buerie båeteme, Buorisboahtem, Bures boahtin,
velkommen til panelsamtale:
Samisk reindrift og konflikter rundt naturressurser
tirsdag 26.10.2021, kl. 12:15-14:00, auditorium 1

Samer og reindrift har vært marginalisert av staten gjennom alle tider. Motstridende meninger rundt hvordan naturressurser skal forvaltes og brukes, og hvem som skal ha tilgang til dem, er kime til konflikt globalt så vel som i norsk sammenheng. Sommeren og høsten 2021 var det bred protest mot planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjord, samtidig som gruvedriften også vil skje på bekostning av reindriften i området. I de siste årene har slike interessekonflikter også blitt knyttet tett opp til det grønne skiftet, hvor storstilte vindkraftanlegg vedtas bygget i beiteområder, som på Fosen, hvor vedtaket vil være fullstendig ødeleggende for reindriften. Mange av disse sakene er behandlet i rettssystemet, og har skapt stor uro, misnøye og konflikter mellom parter.
Hvorfor skjer dette? Hva er historien rundt reindrift og marginalisering av reindriftssamer? Hvorfor tar konflikten mellom samer og staten tilsynelatende aldri slutt?
Vi har invitert et knippe eksperter for å diskutere disse spørsmålene. I panelet sitter:

Tor A. Benjaminsen, NMBU
Kjell Derås, Naturvernforbundet
Kathrine Ivsett Johnsen, NIVA
Susanne Normann, Nordlandsforskning

Dekan Morten Ørbeck ønsker velkommen
Moderator:
Jill Tove Buseth, HiNN