Kart utilgjengelig


25. oktober 2021
15:00 - 17:00


Denne økten er deltakere med å leter etter duolle med hest.

Vi lærer ord og setninger og tar det i bruk umiddelbart.