Kart utilgjengelig

27. oktober 2021
19:00 - 21:00

Norsk bokmål

Høgskolen i Innlandet


Buerie båeteme, Buorisboahtem, Bures boahtin, Velkommen
til quizkveld
Onsdag, 27. oktober, 19.00, på Gregers

Visste du at samisk er et finsk-ugrisk språk og dermed beslektet med… ungarsk? Vet du hva en siida er for noe? Eller hva som definerer et urfolk?

I sammarbeid med HaSt – Hamar Studentsamfunn og Pedagogstudentene INN Hamar, ønsker Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk velkommen til quizkveld for både studenter og ansatte. Arrangementet er en del av Samisk språkuke 2021 ved fakultetet.

Maks 6 personer pr. lag. Mobilbruk ikke tillatt. Jeg håper så mange som mulig fra insitutet tar turen til Gregers denne kvelden. Oppfordrer fagmiljøene til å organisere quiz lag. Meld fra til meg om dere trenger å settes i kontakt med andre som skal på quiz.

Velkommen!

Nyttige lenker for den som vil forberede seg:
https://sametinget.no/om-sametinget/
https://snl.no/samisk
http://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no
https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/

https://filmrommet.no/film/filmlistsfull.aspx?list=49

https://gaavnoes.no/2015/08/snofrid-og-harald-harfagre/