Kart utilgjengelig

24. oktober 2021
15:00 - 17:00

Norsk bokmål

Raarvihken gærhkosne/ Røyrvik kirke


Saemien gyrhkesjimmie

Aajlegen 24.10.2021, ts. 15.00 Raarvihken gærhkosne jïh dan mænngan prïhtjege.

 

 

Sørsamisk Kirke

i Røyrvik kirke den 24, 10, 2021, kl.15.00. Etterpå er det kirke kaffe