Kart utilgjengelig

29. oktober 2021
12:30 - 14:00

Norsk bokmål

Karasjok Rådhus


John Aslak Johansen rohtte sága das mo ealgabivdu lea báikkálaš árbevierrun, ja seailluha sihke árbevirolaš máhtu ja sámegiela. Guossohat káfe ja váffeliid.
Doalut leat Gielddavisttis, kantiinnás, 3. gearddis.

John Aslak Johansen innleder til å belyse hvordan elgjakta er en lokal tradisjon, og at den ivaretar både tradisjonskunnskap og samisk språk.
Arr. er på Rådhuset, 3. etasje, og det serveres kaffe og vafler.

Lág. Gieldda Servodat-, kultuvrra- ja giellaovttadat / Enhet samfunn, kultur og språk, Kárášjoga gielda.