Kart utilgjengelig

25. oktober 2021
11:00 - 12:00

Norsk bokmål

Menighetshuset Varangerbotn


Sálbmalávlun Seravvegoddevistis Vuonnabađas

Samisk Salmesangstund på menighetshuset i Varngerbotn