Dan Richard Mortensson fra Svahken Sijte: livet som ung same og reindriftsutøver. Kl 10:00 til 11:30 rom Auditorium 2 Kl 12:15 til 14 ute. Første del av dagen foregår inne, med innlegg fra Mortensson etterfulgt av aktiviteter ute etter lunsj. Mortensson vil snakke om hvilke rettigheter samiske barn har til samisk språkopplæring, og hvilke utfordringer samiske elever kan oppleve. Mortensson har tatt del i et femårig samisk pionerprosjekt for revitalisering av sørsamisk språk, og vil prate om erfaringer knyttet til dette prosjektet. Selv er han reindriftsutøver i Svahken sijte, som er det sørligste samiske reinbeiteområdet i Norge. Reinbeitedistriktet ligger helt nord i Innlandet fylkeskommune, nærmere bestemt Engerdal kommune, og drives av 6 siidaandeler. Svahken sijte er definert som et helårsbeite distrikt, og Mortensson vil prate om reindriftens 8 årstider.