Karta Otillgänglig

25. oktober 2021
15:00 - 16:00

Svenska

Staaren gärjagåetie

Finner ingen kategorier


Buerie båeteme gïele-prïhtjhgåatan. Välkommen till ett sydsamiskt språkcafe.
Mijjieh saemiestibie, prïhtjegem jovhkebe jïh gïelem goltelibie.
Vi träffas över en kopp kaffe, pratar eller kanske du vill lyssna till språket. Vi bjuder på fika