Vaajesebodte jïh nosserdidh - Berättarstund och minislöjd

Anne Laila Buljo Åhren, samisk pedagog , berättar traditionella samiska sagor. Hon pratar sydsamiska, nordsamiska och svenska.

Vi pysslar något som passar till sagan.

Du behöver inte anmäla dig i förväg. Gratis.

Buerie båeteme! Välkommen!

 

Östersunds bibliotek, lördagar kl. 13-15.

28 oktober
25 november