Från och med januari 2023 kommer TINEs mjölk att finnas tillgänglig i Troms och Finnmark med både norska och nordsamiska på förpackningen. -TINEs vision är att tillsammans skapar vi ett levande Norge, då är det fint att mitt samiska modersmål kommer på uttryck på mjölkförpackningen, säger Tormod Nilsen, TINE-bonde och medägare i det samiska samarbetsbruket Návet Doallu vid Deanugeaidnu i Deatnu/Tana.

Torsdag 27 oktober kommer Nilsen, Sametingspresidenten Silje Karine Muotka, koncernchefen i TINE, Gunnar Hovland och Kirsten Appfjell från Norska Sametingets administration i Tana att täffas för att visa resultatet av samarbetet- och skåla i mjölk från de nya förpackningarna.

– Mjölkförpackningar är väldigt vanligt i de flesta hushåll och det är något som man tar fram både till frukost och middag. Jag tror att samiska på mjölkförpackningen kommer att skapa nyfikenhet och engagemang hos många, jag hoppas att fler också önskar sig att lära språket. När en sån stor aktör som TINE tar ett sånt beslutsamt språkval så skapar det en positiv effekt och detta samarbete är ett bra exempel på hur man kan stärka statusen för urfolksspråk, säger Sametingspresidenten Silje Karine Muotka, som är riktigt nöjd över samarbetet.   

Sametingspresident Silje Karine Muotka. Bild: Kirsten Appfjell, Sametinget

En bild på ett levande Norge

– Detta är fantastiskt roligt. I Tine jobbar vi dagligen för att skapa ett levande Norge, de samiska språken är en viktig och levande del av det samiska och norska kulturarvet. När förpackningarna kommer på både samiska och norska i Troms och Finnmark, blir också TINEs unikhet och identitet ännu tydligare. Vi är en samverkan, ägd av 9000 mjölkbönder från nord till syd, som hämtar och producerar mjölk över hela Norge- Vi ska visa på mångfalden i vårat land, säger koncernchefen för Tine, Gunnar Hovland.

TINEs koncernchef Gunnar Hovland. Bild: Sindre Ånonsen, TINE

Samisk språkvecka tog initiativet  
Det var under ett möte mellan Sametinget och TINE för ett och ett halvt år sedan i samband med Giellavahkku/samisk språkvecka, som förslaget om samiska på mjölkförpackningarna kom upp. Förslaget om att använda samiska på mjölkförpackningarna kom från represetanter för Giellavahkku/språkveckan och är en del av Norska Sametingets språksatsning Giellalokten.

Samiska på mjölkförpackningar har länge varit en vision för oss på Sametinget. Vi är väldigt glada att TINE nu genomför detta. Att mjölkförpackningar nu kommer på både nordsamiska och norska i Troms och Finnmark. Det är ett erkännande av de samiska språken och lyfter fram mångfalden och gemenskapen på ett fint sätt, säger projektledaren Kirsten Appfjell.

Produktionen av mjölk i de nya förpackningarna kommer att starta efter nyår.

De nya mjölkpaketen. Bild: Sindre Ånonsen, TINE