Varför påminde filmen om Jikŋon 2 mig om krigstaktik? Sitt runt bordet med de samiska filmarbetarna när de pratar om hur det var att arbeta med Jikŋon 2.