KONST: Väcker känslor och sätter igång våra tankar. Vad säger denna dikt oss?