1. Sámegiella fáddán olles vahku. Bidjet sámegiela fáddán olles vahkkui ja bidjet dan mánnoplánii (Giellavahkku lea vahkku 43 juohke jagi). Lágidehket doaimmaid mat čatnasit sámi gillii ja kultuvrii. Ráhkadehket vahkkoplána daid rávvagiid vuođul mat dás vuolábealde ovdanbuktojuvvojit ja mat heivejit didjiide.
  1. Sámi máidnasat. Lohket sámi máidnasiid mánáide. Gávdnojit sámi mánáidgirjjit sihke sámegillii ja eará gielaide.
  1. Sámi disco. Guldalehket luđiid ja eará sámi musihka mánáiguin. Ráhkadehket čuojahanlisttu Spotify:s mas lea sámi musihkka ja lágidehket sámi disco.
  1. Dánsot BlimE! Dánsot BlimE-lávlaga sámi variánttaide, gávdnojit dáppe: https://nrksuper.no/serie/blime/MSUM06001023/sesong-12/episode-4
  1. Speallat giellaspealuid. Oahpahehket mánáide sámegiel sániid stoahkama ja speallama bokte. Álkes dearvvahanfrásat dahje ivnnit sáhttet leat buorre álgu. Jus mánát máhttet sámegiela, de čalmmustahttet eará sámegiel suopmaniid sidjiide..
  1. Lávlot mánáidlávlagiid. Oahpahehket álkes sámi mánáidlávlagiid mánáide. Lávlun lea nanu vuohki gaskkustit kultuvrra. Dii sáhttibehtet maid ságastallat luđiid birra ja guldalit iešguđetlágan elliid luđiid.
  1. Suohtastallat bustávaiguin. Skuvlajoavku sáhttá ráhkadit sámi alfabehta toga dahje eará bustávvaspealu oahpásmahttin dihtii mánáid sámegiela čállimii.
  1. Filbma- ja muitalusáigi: Čájehehket filmmaid dahje girjjiid mat govvidit sámi kultuvrra ja eallima.
  1. Sárgot sámi leavgga. Sárgot sámi leavgga ja oahpahehket mánáide sámi geografiija, suopmaniid ja sámegiela virggálaš dili birra. Sámegielas leat máŋga iešguđetlágan suopmana, ságastallet mánáiguin makkár suopman hubmojuvvo mánáidgárddis.
  1. Oahpahehket sámi kultuvrra birra: Gávdnet tv-ráidduid dahje filmmaid mánáid birra geat ellet sámi kultuvrras ja gehččet daid dahje bovdejehket muhtuma guossái muitalit juoidá sámi kultuvrra birra. Sámi kultuvra lea máŋggabealat, válljejehket oasi sámi kultuvrras mii lea áigeguovdil din mánáidgárdái ja guvlui gos lehpet.