Trots att de samiska språken är utrotningshotade så fortsätter de att existera. Det finns hopp. Det finns en växande medvetenhet bland samerna om språk- och språkval, och allt fler väljer att gå kurser för att ta tillbaka det språk som generationer innan de förlorade. I områden där samiska inte har använts på en generation eller två, tar unga vuxna nu sitt språk tillbaka och försiktigt försöker föra det vidare till sina barn. En ny generation av samisktalande barn växer fram

På både norsk, svensk och finsk sida av Sápmi upplever vi att samhället i större grad visar intresse och engagemang för de samiska språken, och samer i alla länder upplever större acceptans för sin kultur och sina språk. Intresset för det samiska samhället är stort, och tidpunkten för en gemensam insats för språket kunde inte vara bättre.

Hur kan du vara med?

Vi uppmuntrar dig att titta på programmet och hitta evenemang nära dig. Kontakta gärna ditt närmaste samiska språkcenter för att hitta aktiviteter och evenemang under veckan. Giellavahkku har en egen Facebook sida “Giellavahkku/Gïelevåhkoe/Giellavahkko /Samisk språkuke” som vi uppmuntrar dig att följa för att se nyheter och uppdateringar runt Sápmi. Vi har också ett instagramkonto «giellavahkku», här hittar du filmer, foton och uppdateringar under hela veckan.

Vi hoppas att du går med på alla spännande saker som händer, oavsett om det är genom deltagande i fysiska evenemang eller digitalt. Använd samiska på sociala medier hela veckan, hjälp att göra våra vackra samiska språk synliga.

Skicka in ditt arrangemang här

Digital Verktygslåda – Ladda ner!

Ladda ner och använda i marknadsföring ditt evenemang!

Alla filer kan användas fritt i samband med genomförandet av samiska språkveckan.