Fra og med januar 2023, kommer TINEs melk i Troms og Finnmark, både med norsk og nordsamisk på kartongen. -TINEs visjon er at sammen skaper vi et levende Norge, og da er det flott at mitt samiske morsmål kommer levende til uttrykk på melkekartongen, sier Tormod Nilsen, TINE-bonde og medeier i det samiske samdriftsbruket NávetDoallu ved Deanugeaidnu i Deatnu/Tana.  

Torsdag 27. oktober vil Nilsen, sametingspresident Silje Karine Muotka, konsernsjefen i TINE, Gunnar Hovland og Kirsten Appfjell fra Sametingets administrasjon i Tana, møtes for å markere resultatet av samarbeidet – og skåle i melk fra de nye kartongene.  

– Melkekartongen er veldig vanlig i de fleste husholdninger, og det er noe som man tar opp både til frokost og kvelds. Jeg tror samisk på melkekartongen vil skape nysgjerrighet og engasjement hos mange, og jeg håper at flere også ønsker å lære seg språket. Når et såpass stort konsern som TINE tar et slikt bevisst språkvalg, så skaper det en positiv synergi, og dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan man kan styrke statusen til urfolksspråk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka, som er veldig fornøyd med samarbeidet.

Sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Kirsten Appfjell (Sametinget).

Et bilde på et levende Norge 

-Dette er fantastisk gøy. I TINE jobber vi hver dag for å skape et levende Norge, og de samiske språkene er en viktig og levende del av den samiske og norske kulturarven. Når kartongene kommer både på samisk og norsk i Troms og Finnmark, blir også TINEs egenart og identitet enda tydeligere. Vi er et samvirke, eid av 9000 melkebønder fra nord til sør, som henter og produserer melk over hele Norge, og vi skal speile mangfoldet i landet vårt, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland. 

Konsernsjef Gunnar Hovland. Foto: Sindre Ånonsen (TINE)

Samisk språkuke tok initiativet 
Det var under et møte mellom Sametinget og TINE for halvannet år siden i forbindelse med Giellavahkku/samisk språkuke, at forslaget om samisk på melkekartongen først kom opp. Forslaget til samisk på melkekartongene, kom fra representanter for Giellavahkku/språkuka og er en del av Sametingets språksatsning Giellalokten.

Samisk på melkekartonger har lenge vært en visjon for oss i Sametinget. Vi er veldig glad for at TINE har realisert dette nå. At melkekartongene nå kommer på både på nordsamisk og norsk i Troms og Finnmark, er en anerkjennelse av det samiske språket og løfter fram mangfold og fellesskap på en fin måte, sier prosjektleder Kirsten Appfjell.

Tappingen av melk på de nye kartongene vil starte rett over nyttår.  

Nye melkepakker. Foto: Sindre Ånonsen (TINE).