Samisk språkuke

21. – 27. oktober 2024

Hvordan delta?

Noe av det som står på programmet

Siste nytt

Hva

Samisk språkuke skal vise frem og løfte opp de samiske språkene, sånn at flere får vite hva det samiske språk og kulturen innebærer.

Dette er uken når de samiske språkene skal høres og synes over alt. ?

Praktisk informasjon om Samisk språkuke

Hvorfor

Samiske språk og kultur har lenge vært utrydningstruet, men en voksende bevissthet og interesse gir håp!

Flere velger å gjenlære og ta tilbake et språk som generasjoner før dem mistet. En ny generasjon med samisktalende barn og ungdom vokser frem og finner sin tilhørighet. ?

Fakta om samiske språk