Vi har laget 10 tips til inspirasjon for skolen. Språkuken er en fin mulighet til å lære seg litt samisk. Er elevene samiskspråklig kan man fokusere på å lære om andre samiske dialekter. Sørg for at samisk språkuke blir gøy og noe elevene gleder seg til!

 1. Introduksjon. Start uken med å introdusere samisk språkuke. Om statusen til de samiske språkene, hvorfor dette er viktig og hva som er plan for uka. 
 1. Språkhjørne. Dediker et område i skolen eller på klasserommet til samisk språklæring, med interaktive spill, plakater og læremateriell for å oppmuntre til daglig interaksjon.
 1. Inviter en gjest. Inviter en gjest som har en personlig historie tilknyttet språk å fortelle. Dette kan være en som har tatt språket tilbake, en som opplevde fornorskningen, en som synger på samisk osv. 
 1. Historietime. Utforsk samisk historie og ha spesielt fokus på språket. 
 1. Musikktime. Dediker musikktimene til å omhandle joik og samisk musikk. Presenter både samisk tradisjonell musikk og pop-musikk. 
 1. Samisktimer. Bytt morsmålsspråket med samisk på timeplanen. Lær samiske bokstaver og grunnleggende setninger, og diskuter språkets struktur.
 1. Film. Se på en samisk film og server popcorn til filmen. Det samiske har historisk sett vært preget av mye negativt fra storsamfunnet, la elevene få en positiv opplevelse med samisk språk og gjør dette til en kosetime.
 1. Språkquiz. Arranger språkquiz, elevene kan bruke digitale ordbøker som hjelpemiddel.
 1. Digital kompetanse. La elevene lage digitale presentasjoner eller videoer om det de har lært under Samisk språkuke.
 1. Refleksjon og diskusjon. Avslutt uken med en skriftlig oppgave eller muntlig diskusjon der elevene reflekterer over betydningen av samisk språkuke.
   
  Lykke til!