Om samisk språkuke

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.

Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder.

Samisk språkuke er et initiativ fra Sametinget på norsk side i forbindelse med deres lansering av Språkløftet.

Hvorfor er Samisk språkuke viktig?

På tross av stemplet som utrydningstruet, fortsetter de samiske språkene å klore seg fast. Det er håp. Det er en økende bevisthet blant samer om språk og språkvalg, og flere og flere velger å delta på kurs for å ta tilbake språket som generasjoner før dem mistet. I områder hvor samisk ikke har vært brukt på en generasjon eller to, tar nå unge voksne samisk tilbake og forsøker forsiktig å gi det videre til sine barn. En ny generasjon med samisktalende barn vokser frem.

Både på norsk, svensk og finsk side av Sápmi opplever vi at storsamfunnet i større grad viser interesse og engasjement for samiske språk, og samer i alle land opplever større aksept for sin kultur og sine språk. Interessen for samisk samfunn er stort, og tidspunktet for en felles språkdugnad kunne ikke vært bedre.

Språkverktøy

Det finnes flere digitale språkverktøy som stavekontroll til både Windows og Mac, mobiltastatur med stavekontroll til både Android og iOS (iPhone og iPad), ordbøker og mye mer. Sjekk ut siden til  Divvun  for mer samisk språkteknologi.

10/20 bágo

10/20 Bago skjermbilde

Sametinget i Norge har i forbindelse med Samisk språkuke fått laget appen  10/20 bágo, som kan lastes til en android eller iOS telefon. På appen kan man se, høre og lese 10/20 ord både på nord-, lule- og sørsamisk. Appen kan brukes på skolen og i barnehagen, men selvfølgelig også i det private livet.

Sametinget i Norge har også laget to plakater til appen, en med 10 ord på nord-, lule- og sørsamisk og en med 20 ord.

Retteprogram

Du kan  laste ned rettskrivingsverktøy  til MS Office til både Windows og Mac. Den er tilgjengelig for nord-, lule og sørsamisk.

Tastatur

Du kan laste ned samiske tastatur til både mobil og datamaskinen. Mer informasjon om hvordan ta i bruk mobiltastatur og   datamaskintastatur.

Ordbøker

Du finner ordbøker for flere språk her:  http://dicts.uit.no/

Saemesth

I forbindelse med språkkampangen «snakk samisk te`mæ» lagde Sametinget i Norge i 2013 en lommeparlør. Parløren var i hovedsak rettet mot ungdom, og tenkt som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest. Parløren ble svært populær blant folk i alle aldre. Den inneholder ingen tung grammatikk bare mer eller mindre nyttige ord og fraser.

Parløren ble så populær at Sametinget i Norge i 2019 også fikk lagd den som en egen applikasjon. Det er lyd til utvalgte ord og fraser, og den kan brukes av de som ønsker å lære litt samisk, eller for den som ønsker å lære noen ord og setninger på et annet samisk språk. Lommeparløren er gratis og du finner du på App Store og Google Play.

Lag ditt eget arrangement

Hva kan du bidra med? Få menyen på den lokale kafeen oversatt til et av de samiske språkene, arranger en språkkafé eller heng opp plakaten til Samisk språkuke i vinduet ditt. Kanskje du har andre gode ideer, og vil være med på Samisk språkuke?

Send inn ditt bidrag her

Plakater og bilder

Last ned og bruk i markedsføring av ditt arrangement!

Alle filer kan benyttes fritt i sammenheng med gjennomføringen av Samisk språkuke.