Vi har skapat 10 tips för inspiration till skolan. Om eleverna pratar samiska kan du fokusera på att lära dem om andra samiska språk och har de samiska som främmande språk går det bra att lära dem lite samiska denna vecka. Anpassa dig efter den åldersgrupp du undervisar och se till att samiska språkveckan är rolig och något eleverna ser fram emot!

  1. Introduktion. Börja veckan med att introducera samiska språkveckan. Om de samiska språkens status, varför detta är viktigt och vad som planeras för veckan.
  1. Språkhörna. Tillägna ett område i skolan eller klassrummet åt samiska språkinlärning, med interaktiva spel, affischer och läromedel för att uppmuntra daglig interaktion.
  1. Bjud in en gäst. Bjud in en gäst som har en personlig historia relaterad till språk att berätta. Det kan vara någon som tagit tillbaka språket, någon som upplevt försvenskningen, någon som sjunger på samiska osv.
  1. Historielektion. Utforska samisk historia och ha ett särskilt fokus på språket.
  1. Musiklektion. Ägna musiklektionerna åt att prata om jojk och samisk musik. Presentera både samisk traditionell musik och popmusik.
  1. Samiska lektioner.  Byt ut modersmålet mot samiska på schemat. Lär dig samiska bokstäver och grundläggande meningar, och diskutera språkets struktur.
  1. Film. Se en samisk film och servera popcorn till filmen. Det samiska språket har historiskt präglats av mycket negativitet från samhället i stort, låt eleverna få en positiv upplevelse av det samiska språket och gör detta till en mysig lektion.
  1. Språkquiz. Anordna ett språkquiz, eleverna kan använda digitala ordböcker som hjälpmedel.
  1. Digital kompetens.  Låt eleverna skapa digitala presentationer eller filmer om vad de har lärt sig under Samiska språkveckan.
  1. Reflektion och diskussion.  Avsluta veckan med en skriftlig uppgift eller muntlig diskussion där eleverna reflekterar över betydelsen av samisk språkvecka.