Ǩiõllneäʹttel

Kålggmannu 21.-27. peeiʹv 2024

Mäʹhtt vuässõõttâd?

Vueʹss prograammâst

Ođđâz

Mii?

Sääʹm ǩiõli neäʹttel mieʹrren lij kaggâd säʹmmlai ǩiõli statuuzz, da lââʹzzted sääʹm ǩiõli da kulttuur tobddmõõžž ceelai õhttsažkååʹddest. Jeäʹrben tän neäʹttel poodd sääʹm ǩiõl kollʼje da kuâsttje juõʹǩǩsââʹjest. ?

Ǩiõllneäʹttlest

Mõõzz?

Huõlǩâni tõʹst, što sääʹm ǩiõl lie vaarrvuâllsa, ǩiõl jieʹlle nânnsanji. Tuäivv kuuitâǥ lij. Säʹmmlain lij tieʹttemvuõtt jiiʹjjes ǩiõlâst da ǩiõllvaʹlljummšin. Jäänbõs oummuin äʹlǧǧe vuässõõttâd kuursid, što sij vuäitče vuäǯǯad mååusat ǩiõl, koonn ääiʹjab puõlvvõõǥǥ lie mõõntam.

Vuuʹdin, koin sääʹmǩiõl ij leäkku leämmaž ââʹnnmest õõut leʹbe kueiʹt puõlvvõõǥǥ äiʹǧǧen, väʹldde nuõr vuõrâsoummu ååʹn sääʹmǩiõl mååusat da ǩiččle seʹrdded tõn päärneez. Ođđ sääʹmǩiõllsaž päärnai puõlvvõk lij šõddmen. ?

Fakta