I samisk er det mange ord som beskriver det å gå. Hvilke ord i denne filmen kjenner du igjen?