KUNST: Kunst vekker følelser, får oss til å tenke. Hva tror du dette diktet forteller oss?