Bargon viesso Vuonarijka åvdås

Mielkkebåndor Jon Evald Hætta åtsådallá ahte barggat mejeriddjadåjmadimen Tine la barggat viesso ja moattebelak Vuonarijka åvdås.

Sáme duogátjin diehtá Jon Evald ålov luondojn aktisattjat bargat dagátjit árvoháhkuhimev.

– Mij sáme lip barggam luondojn tuvsána jagijt ja adnep guhka histåvråv massta lip mihá. Sihke boattseæládusán ja mielkkebuvtadimen la aktisasjbarggo judos, ulmutja ja luondo gaskan, javllá Hætta.

Båndorsijdav mav jådet aktan áhkátjijn ja sunnu guokta mánáj la namma Luoktagáddi Guovdageainnun. Dánna buvtaduvvá sulla 200 tånna mielkes jahkáj, ja båndorsijdda háldat 600 dekára sádjoednam.

– Mån álggiv jådedit båndorsijdav jagen 2015, ja jagen 2018 sirddiv luovasdåjmadimfæksáj, subtsas Jon Evald. Dåbdåv mihásvuodav gå besav oassálasstet ålles vuonav adnuj válldet dagátjit biebmojt bájkkásasj luohkojs, javllá Hætta ja duoddi:

– Munji la ájnas ahte boahtte buolvva joarkká båndorsijdajn ja histåvråjn. Sidáv ja doajvov mielkkebuvtadibme joarkká Finnmárkon. Mån lav måvtuk.

Mihá moattebelakvuodas

– Tine visjåvnnå la «aktan dahkap viesso Vuonav», ja dán sinna la ahte mij galggap åvdåstahttet moattebelakvuodav Vuonan. Ahte mij adnep åvdåstiddjijt Vuona álggoálmmugis mielkkebuvtadiddjen la juoga majt májnnop. Mij lip måttijt jagijt ságastam man ájnas la barggat aktijvuodajn luondojn – ij dan vuosstij. Gallegattja lij buorep åvddåmerka dakkir filosofiddjaj gå da gudi váldij ietjas sáme ruohtsajt ja usjudallamvuogev bargguj buvtadit biebmojt Vuona álmmugij, javllá kommunikasjåvnnåoajvve Sindre Ånosen Tine.

Sån giellavahko ásadiddjijt sávvá vuorbev dán jahkásasj prográmmajn, ja doajvvo dat viehket tjalmostit ahte sáme kultuvrra ja giella adná gåbdes merkadusáv sihke vuona æládus- ja sebrudakiellemin.