På jobb for et levende Norge

Melkebonde Jon Evald Hætta, opplever at det å jobbe i meierisamvirket TINE er å jobbe for et levende og mangfoldig Norge.

Med sin samiske bakgrunn vet Jon Evald mye om det å jobbe sammen med naturen for å skape verdier.

– Vi samer har jobbet med denne naturen i tusenvis av år og vi har en lang historie vi kan være stolte av. Og både reindrift og i melkeproduksjon er et samspill mellom dyr, mennesker og natur, sier Hætta.

Gården han driver sammen med kone og to barn, heter Luoktagáddi i Kautokeino. Her produseres cirka 200 tonn med melk i året, samtidig som gården forvalter 600 dekar med dyrket mark.

– Jeg tok over gården i 2015, og i 2018 bygde jeg om til løsdriftsfjøs, forteller Jon Evald. Jeg kjenner stolthet over å være med på å ta hele Norge i bruk for å lage mat på lokale ressurser, sier Hætta og legger til:

– For meg er det viktig at neste generasjon tar over gården og historien. 

Jeg ønsker og håper at melkeproduksjonen fortsetter i Finnmark. Jeg er optimist.

Stolt av mangfoldet
– Visjonen til TINE er «Sammen skaper vi et levende Norge», og i dette ligger det også at vi skal representere mangfoldet i Norge. At vi har representanter for Norges urfolk blant melkeprodusentene våre, er noe vi setter stor pris på. Vi har i mange år snakket om hvor viktig det er å jobbe med naturen – ikke mot den. Få er vel større eksponenter for en slik filosofi enn de som tar med seg sine samiske røtter og tankesett inn i arbeidet med å produsere mat for Norges befolkning, sier kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i TINE.

Han ønsker arrangørene av Samisk Språkuke lykke til med årets program, og håper den bidrar til å synliggjøre at samisk kultur og språk har en bred tilstedeværelse innenfor både norsk nærings- og samfunnsliv.