Èn setning endret alt det hun hadde tenkt i forhold til å snakke samisk selv. Sørsamiske Anna-Marja Persson forteller hvordan de var når hun valgte å ta språket tilbake. Kanskje kan denne setningen hjelpe andre også?