Leäk-a måtmešt ǩiõččâm sääʹmǩiõllsaž livestriim? Ǩiõčč, mäʹhtt Per Josef Idivuoma vuäǯǯai jurddi livestriiʹmjed nuʹtt sääʹmǩiõllsaž speâllaid ko še äʹrbbvuõđlaž tuâjaid säämas.