Ođđeeʹjjmannust 2023 ääʹljeen TINE mieʹlǩǩpuurk liâ nuʹt taarrǩiõʹllle ǥu säämǩiõʹlle Tromssast da Finnmarkist. – TINE visio lij, što mij õõutsââʹjest raajjâp jieʹlli Taarr, da lij samai šiõǥǥ, ǥu muu jieʹnnǩiõllân, sääʹmǩiõll, iʹlmmstââvv mieʹlǩǩpuʹrǩǩe, särnn Tormod Nilsen, TINE-mäddtäällneǩ ja sääʹmvuässõstääl Návet Doallun vueʹssvuäʹmsteei Gárdagist Teän kååʹddest.

Tormod Nilsen, Sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Silje Karine Muotka, TINE väʹlddjååʹđteei Gunnar Hovland da Sääʹmteeʹǧǧ vaaldšmest Kirsten Appfjell pieʹsse neljdpeeiʹv 27. kålggmannust joohljâʹtted õhttsažtuâj ja naaudšed mieʹlǩ ođđ mieʹlǩǩpuurkâst.

Määŋgain dommpõõrtin lij mieʹlǩǩpurkk samai takainallšem da nåkam, koon ââʹnet, ǥu poorât tueʹlesveär da jeäʹǩǩesveär. Ååskam, što sääʹmǩiõll mieʹlǩǩpuurkâst cåunn määŋgain teâđstõõllivuõđ da älšmâttmõõžž, da tuäivam še, što määŋg haaʹlee mättjed ǩiõl. Ǥu nääiʹt jõnn põõrǥâs ǥu TINE tuejjad nåkam teâđla ǩiõllvaʹlljummuž, tâʹl tõt pohtt positiivlaž synergia, da tät õhttsažtuâjj lij šiõǥǥ ouddmiârkkân tõõzz, mäʹhtt alggmeerǩiõl sââʹj vuäitt raaveed, särnn Sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Silje Karine Muotka, kååʹtt lij samai tååđvaž tääzz õhttsažtuõjju.

Sääʹmteeʹǧǧ presideʹntt Silje Karine Muotka. Snimldõk: Kirsten Appfjell, Sääʹmteeʹǧǧ

Kovvad jieʹlli Taarr

Tät lij samai heärvvai. Mij TINE:st reâuggap juõʹǩǩ peeiʹv, što vueiʹttep raajjâp jieʹlli Taarr, da sääʹmǩiõl liâ vääžnai da jieʹlli vueʹss sääʹm da taarr kulttuurääʹrb. Ǥu Tromssast da Finnmarkist liâ mieʹlǩǩpuurk nuʹt sääʹmǩiõʹlle ǥu taarrǩiõʹlle, puäʹtte TINE luândd da identiteeʹtt kuâsttjed veâl čiõlggsubun. Leäʹp vuässõskåʹdd, kååʹtt vuäʹmast 9 000 mieʹlǩǩpuuʹtʼteei tââʹvest sauʹjje. Mij noorrâp da puuʹtʼtep mieʹlǩ juõʹǩǩåʹrnn Taarrâst, da seejšâʹsttep jânnmam määŋghämmsažvuõđ, särnn TINE väʹlddjååʹđteei Gunnar Hovland.

TINE väʹlddjååʹđteei Gunnar Hovland.Snimldõk: Sindre Ånonsen, TINE

Sääʹmteʹǧǧ puuʹti ääʹšš aʹlǥǥe

Pieʹllneʹb eeʹjj mââiårra leäi Sääʹmteeʹǧǧest da TINE:st sååbbar Ǩiõllneäʹttel õhttvuõđâst. Tõn såbbrest Ǩiõllneäʹttel eeʹttǩeeʹj eʹtǩǩee mieʹlǩǩpuurkid še sääʹmǩiõl. Ǩiõllneäʹttel lij pieʹǩǩ Sääʹmteeʹǧǧ Giellalokten-ǩiõllsaʹtssjummuž.

Meeʹst Sääʹmteeʹǧǧest lij kuuʹǩǩ ääiʹj leämmaž visio, što vuäǯǯap sääʹmǩiõl mieʹlǩǩpuurkid, da leäʹp samai rämmai ååʹn ǥu TINE lij čõõđtam tõn. Tõt ǥu mieʹlǩǩpuurk iʹlmmstâʹvve tâʹvvsääʹmǩiõʹlle taarr lââʹssen, čuäʹjat što sääʹmǩiõll priimât da tõt še čuäʹjat määŋghämmsažvuõđ da vuässadvuõđ miõđlaž naaʹlin, särnn projeʹkttjååʹđteei Kirsten Appfjell.

Ođđeeʹjjmannust altteet mieʹlǩ puurktummuš täid ođđ mieʹlǩǩpuurkid, koin lij sääʹmǩiõllsaž teʹkstt.

Snimldõk: Sindre Ånonsen, TINE