1. Saamen kieli teemana koko viikon ajan. Pitäkää saamen kieli teemana koko viikon ajan ja laittakaa se kuukausisuunnitelmaan (Kieliviikko on joka vuosi viikolla 43). Järjestäkää saamen kieleen ja kulttuurin liittyvää toimintaa. Laatikaa teille sopiva viikkosuunnitelma alla olevien vinkkien pohjalta.
  1. Saamelaiset sadut. Lukekaa saamelaisia satuja lapsille. Saamelaisia lastenkirjoja löytyy sekä saameksi että muilla kielillä.
  1. Sámi disco. Kuunnelkaa joikuja ja muuta saamelaista musiikkia yhdessä lasten kanssa. Luokaa Spotifyihin soittolista, jossa on saamelaista musiikkia ja järjestäkää Sámi disco.
  1. Tanssikaa BlimeE! Tanssikaa BlimE-laulun saamelaisille versioille, löydätte ne täältä: https://nrksuper.no/serie/blime/MSUM06001023/sesong-12/episode-4
  1. Pelatkaa kielipelejä. Opettakaa lapsille saamenkielisiä sanoja leikkien ja pelien avulla. Yksinkertaiset tervehdykset tai värit voivat olla hyvä alku. Jos lapset osaavat saamea, tutustukaa muihin saamen kielen murteisiin.
  1. Laulakaa lastenlauluja. Opettakaa helppoja saamelaisia lastenlauluja lapsille. Laulaminen on tehokas tapa välittää kulttuuria. Voitte myös puhua joiusta ja kuunnella erilaisia eläinten joikuja.
  1. Hauskuutelkaa kirjainten kanssa. Kouluryhmä voi luoda saamen aakkosjunan tai muita kirjainpelejä tutustuttaakseen lapsia saamelaiseen kirjoitukseen.
  1. Elokuva- ja kerronta-aika. Näyttäkää elokuvia tai kirjoja, jotka kuvaavat saamelaista kulttuuria ja elämää.
  1. Piirtäkää saamen lippu. Piirtäkää saamen lippu ja opettakaa lapsille saamelaisesta maantieteestä, murteista ja kielen virallisesta asemasta. Saamen kielessä on monta erilaista murretta, keskustellaan lasten kanssa siitä, millaista murretta päiväkodissa puhutaan.
  1. Tutustukaa saamelaiskulttuuriin. Etsikää tv-ohjelmia tai elokuvia saamelaiskulttuurissa elävistä lapsista ja katsokaa näitä tai kutsukaa vieras, joka voi kertoa jotain saamelaiskulttuurista. Saamelaiskulttuuri on monipuolista, valitkaa jokin osa-alue saamelaiskulttuurista, joka on ajankohtainen teidän päiväkodillinne ja alueellenne jossa olette.