1. Samiska språk som tema hela veckann. Sätt samiska språk som tema hela veckan och lägg in det i månadsplanen (den är vecka 43 varje år). Planera aktiviteter kring samiska språk och kultur. Gör en veckoplanering utifrån tipsen nedan som passar er.
  1. Samiska berättelser. Läs samiska berättelser för barnen. Det finns samiska barnböcker både på samiska och andra språk.
  1. Samiskt disco. Lyssna på jojk och annan samisk musik tillsammans med barnen. Gör en spellista på Spotify med samisk musik och anordna ett samiskt disco.
  1. Dansa BlimE! Dansa till de samiska BlimE varianterna, du hittar dem här: https://nrksuper.no/serie/blime/MSUM06001023/sesong-12/episode-4
  1. Spela språkspel. Introducera barnen för samiska ord genom lek och spel. Enkla hälsningar och färger kan vara en bra start. Om barnen talar samiska, introducera dem till de andra samiska språken.
  1. Sjung barnsånger. Lär barnen enkla samiska barnsånger. Sång är ett kraftfullt sätt att förmedla kultur på. Ni kan också prata om jojk, lyssna på olika djurjojkar.
  1. Bokstavliga roligheter. Skolgruppen kan göra ett samiskt alfabets-tåg eller andra bokstavsspel för att introducera barnen till samisk skrift.
  1. Film- och berättelsetid. Visa filmer eller illustrerade böcker som representerar samisk kultur och liv.
  1. Rita sameflaggan. Rita sameflaggan och lär barnen om samernas geografi, språk och språkets offeciella status. Det finns många olika samiska språk, prata med barnen om vilket språk som pratas där förskolan är.
  1. Lär om samisk kultur. Hitta tv-serier eller filmer om barn som lever i samiska kulturen och se på dessa eller bjud in en gäst som kan berätta något om samisk kultur. Den samiska kulturen är mångfaldig, välj något som är relevant för er.