Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku/ Kielâokko/ Ǩiõllneä’ttel/ Samisk språkvecka/ Samisk språkuke/ Saamen kielten viikko

Gïelevåhkoe, Samisk språkvecka, uppmärksammar nu de samiska språken för fjärde året i rad under vecka 43, den 24-30 oktober. Sametingen i Sverige, Norge och Finland inbjuder alla att delta och medverka på lokal, regional och nationell nivå under denna gemensamma satsning. Önskan är att de samiska språken skall synas, höras och användas i alla samhällsområden under Gïelevåhkoe.

Gïelevåhkoe initierades under Förenta nationernas (FN) urfolksspråkår (IYIL 2019). Nu har FN utsett tioårsperioden 2022-2032 som en urfolksspråkdekad, the International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Dekaden ska inspirera till insatser för att bevara, skydda och utveckla världens alla små språk. En gemensam öppningsceremoni för Gïelevåhkoe och urfolksspråkdekaden hålls 23 oktober i Snåsa, Norge. Under öppningsceremonin kommer HM Kong Harald V av Norge att delta. Deltar gör även Sametingets styrelseordförande i Sverige, Sametingspresidenterna i Norge och Finland och Kommunal- og distrikstminister i Norge. Öppningen av Gïelevåhkoe sker årligen på olika platser i Sápmi och markerar starten på det gemensamma firandet och synliggörandet av de samiska språken i hela Sápmi.

Håkan Jonsson Styrelseordförande Svenska Sametinget Foto: Marcus Bäckström

Information om evenemang runt om i Sápmi, design att använda under Gïelevåhkoe och annat användbart material finns på www.giellavahkku.org.

Det går även att följa Gïelevåhkoe på sociala medier via hashtags:

  • Sydsamiska #gïelevåhkoe
  • Umesamiska #giällavahkkuo
  • Pitesamiska #giellavahkko
  • Lulesamiska #giellavahkko
  • Nordsamiskav #giellavahkku
  • Enaresamiska #kielâokko
  • Skoltsamiska #ǩiõllneä’ttel

– Syftet med den samiska språkveckan är att gränsöverskridande synliggöra, inte bara i Sápmi utan i hela samhället, den rikedom som alla våra samiska språk besitter. Vi vill öka kunskapen kring språken och höja de samiska språkens status, säger Håkan Jonsson, styrelseordförande för Svenska Sametinget.

– Det är fint att se hur de samiska språken uppmärksammas och används under Giällavahkkuo. Jag blir extra glad när jag kliver in i en livsmedelsbutik och ser samiska skyltar. Att träffa barn som pratar samiska är värdefullt då det speglar hur välmående de samiska språken är, tillägger Jonsson.

Silje Karine Muotka President Norska Sametinget Foto: Åse M. P. Pulk (Sámediggi)

– Gränsöverskridande Giellavahkku är viktigt för att de samiska språken lever över de finska, svenska, norska och ryska riksgränserna. Det är viktigt och naturligt för alla samer att vi tillsammans synliggör och stärker vårt hjärtespråks värde i offentligheten. Giellavahkku är ett gemensamt arbete för att synliggöra de samiska språken och öka kunskapen om dem i hela samhället. Tillsammans tar vi ett större ansvar för att de samiska språken hörs, syns och används i hela samhället, säger Norges sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Språkveckans mål är att synliggöra de samiska språken för allmänheten. Om de samiska språken ska synas och höras i hela samhället, då är det viktigt att större aktörer deltar i det här viktiga arbetet, och hjälper till att synliggöra de samiska språken och höja deras status. Ju fler aktörer som väljer att synliggöra de samiska språken, desto mer syns de samiska språken. Vi uppmanar alla att delta i att synliggöra och lyfta de samiska språken. Både mindre och större insatser är viktiga, poängterar Muotka.

Tuomas Aslak Juuso President Finska Sametinget Foto: Ville-Riiko Fofonoff/Sámediggi

Alla är välkomna att delta i Giellavahkku! Jag bjuder även in alla andra aktörer att delta: företag, organisationer, föreningar, myndigheter och privatpersoner. Det är viktigt att så många som möjligt är med så att deltagandet är så brett som möjligt i alla delar av samhället, så de samiska språken är vida synliga under Giellavahkku. Jag hoppas att så många som möjligt blir intresserade och deltar under Giellavahkku, säger Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso.

Jag hoppas, att de som deltar under Giellavahkku kan synliggöra de samiska språken i sin vardag. Det är mycket viktigt för alla, att man kan höra och använda sitt språk i vardagen. Under språkveckan kan man till exempel använda samisk skyltning, och ha informationstexter på samiska eller varför inte kommunicera på samiska? Utöver dem som deltar under Giellavahkku kan det ordnas olika evenemang för språk och kultur. Även små saker är betydelsefulla! Det viktigaste är att delta och synliggöra de samiska språken under Giellavahkku, säger Sametingets ordförande Tuomas Aslak Juuso.