Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giellavahkku/ Kielâokko/ Ǩiõllneä’ttel/ Samisk språkvecka/ Samisk språkuke/ Saamen kielten viikko

Gïelevåhkoe, samisk språkuke, retter nå oppmerksomheten mot de samiske språkene for fjerde år på rad. Sametingene i Sverige, Norge og Finland inviterer alle til å delta og bidra på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå under denne felles innsatsen. Ønsket er at de samiske språkene skal bli sett, hørt og brukt på alle samfunnsområder under Gïelevåhkoe. Gïelevåhkoe finner sted i uke 43, 24-30 oktober.

Gïelevåhkoe ble initiert under De forente nasjoners (FN) år for urfolksspråk (IYIL 2019). Nå har FN utpekt tiårsperioden 2022-2023 som tiår for urfolksspråk, International Decade of Indigenous Languages (IDIL). Tiåret skal inspirere til innsats for å bevare, beskytte og utvikle alle verdens små språk. En felles åpningsseremoni for Gïelevåhkoe og tiåret for urfolksspråk arrangeres i Snåsa 23. oktober. H.M. Kong Harald V av Norge deltar på åpningsseremonien. Også Sametingets styrelsesordförande i Sverige, og presidentene i Sametingene i Norge og Finland og kommunal- og distriktsminister i Norge vil delta. Åpningen av Gïelevåhkoe arrangeres årlig på forskjellige steder i Sápmi og markerer starten på en felles feiring og synliggjøring av de samiske språkene i hele Sápmi.

Håkan Jonsson
Styrelseordförande Svenska Sametinget
Foto: Marcus Bäckström

Informasjon om arrangementer rundt om i Sápmi, design som kan brukes under Gïelevåhkoe og annet nyttig materiale finnes på www.giellavahkku.org. Du kan også følge Gïelevåhkoe på sosiale medier.

Hashtag som brukes på sosiale medier:

  • Sørsamisk #gïelevåhkoe
  • Umesamisk #giällavahkkuo
  • Pitesamisk #giellavahkko
  • Lulesamisk #giellavahkko
  • Nordsamisk #giellavahkku
  • Enaresamisk #kielâokko
  • Skoltesamisk #ǩiõllneä’ttel

– Formålet med Samisk språkuke er å synliggjøre, ikke bare i Sápmi, men i hele samfunnet på tvers av landegrensene, den rikdommen som alle våre samiske språk besitter. Vi ønsker å øke kunnskapen om språkene og heve statusen til de samiske språkene, sier Håkan Jonsson, styrelsesordförande i Sametinget i Sverige.

– Det er fint å se hvordan de samiske språkene løftes frem og brukes under Giällavahkkuo. Jeg blir ekstra glad når jeg går inn i en dagligvarebutikk og ser samiske skilt. Å møte barn som snakker samisk er verdifullt da det gjenspeiler hvor velstående de samiske språkene er, legger Jonsson til.

Silje Karine Muotka
President Norska Sametinget
Foto: Åse M. P. Pulk (Sámediggi)

– En felles Giellavahkku er viktig fordi samiske språk lever på tvers av landegrensene i Sverige, Norge, Finland og Russland. Det er viktig og naturlig for alle samer at vi sammen synliggjør og styrker verdien av våre hjertespråk i offentligheten. Giellavahkku er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på alle samfunnsområder, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

– Målet med Giellavahkku er å synliggjøre de samiske språkene for allmennheten. For at de samiske språkene skal synes og høres på alle samfunnsområder er det viktig at større aktører blir med på dette viktige arbeidet, og bidrar til å synliggjøre og løfte statusen til de samiske språkene. Jo flere aktører som velger å synliggjøre de samiske språkene, jo mer synlige blir språkene. Vi oppfordrer alle til å bli med å synliggjøre og løfte de samiske språkene. Både mindre og større tiltak er viktige, understreker Muotka.

Tuomas Aslak Juuso
President Finska Sametinget
Foto: Ville-Riiko Fofonoff/Sámediggi

Alle er velkomne til å delta i Giellavahkku! Jeg inviterer også alle andre aktører til å delta: bedrifter, organisasjoner, foreninger, myndigheter og privatpersoner. Det er viktig at flest mulig er med slik at deltakelsen blir så bred som mulig i alle deler av samfunnet, slik at de samiske språkene blir mer synlige under Giellavahkku. Jeg håper at så mange som mulig blir interessert og deltar under Giellavahkku, sier sametingspresident Tuomas Aslak Juuso.

Jeg håper at de som deltar under Giellavahkku kan synliggjøre de samiske språkene i hverdagen. Det er svært viktig for alle å kunne høre og bruke språket sitt i hverdagen. Under språkuka kan man for eksempel bruke samisk skilting, og ha informasjonstekster på samisk eller hvorfor ikke kommunisere på samisk? I tillegg til de som deltar under Giellavahkku, kan det arrangeres ulike arrangementer for språk og kultur. Selv små ting er betydningsfulle! Det viktigste er å delta og synliggjøre de samiske språkene under Giellavahkku, sier sametingspresident Tuomas Aslak Juuso.